Campania Vetter&Square - Mai 2019

Premiile extragerii

Locuri Premiu
Locul 1 Vetter Value Pack 1000
Locul 2 Vetter Value Pack 500
Locurile 3 - 5 Vetter Value Pack 200
Locurile 6 - 10 Vetter Value Pack 100